Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Yeniden Görevlendirilen Yöneticilerin İl İçi ve İller Arası yer değişikliği başvurularının önü açılmalıdır

Yeniden Görevlendirilen Yöneticilerin İl İçi ve İller Arası yer değişikliği başvurularının önü açılmalıdır

Sayı: 484-24/875                                                                                   Tarih:16/05/2024

Konu: Yeniden Görevlendirilen Yöneticilerin İl İçi ve İller Arası yer değişikliği başvurularının önü açılmalıdır

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

  İlgi:  a) Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularında 3 yıllık sürenin 31 Aralık tarihinden itibaren hesaplanması talebi.

            İlgi(a) duyurusunun Ç bendinin 3. maddesinde şu hükme yer verilmiştir:

            İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler,… bulunduğu kurumda 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecekerdir."

            Bu hükme rağmen, yakın zamanda sonuçlanan yeniden yönetici atama süreci tamamlanmış ve yöneticilerin görev yerleri belli olmasına rağmen, ikinci dönemleri bakımından göreve başlama tarihleri 12 Temmuz olarak belirlenmesi sebebi ile il içi yer değişikliği sürecinde sistemlerinde başvuru yapamadıkları görülmüştür. Aynı sorunun yakın dönemde açılacak İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği sürecinde de ortaya çıkacağı muhtemeldir. İlgili duyuru belirtilen yöneticiler için tercih hakkı verirken, 12 Temmuz olarak belirlenen göreve başlama tarihi sebebi ile başvuru yapamamaları mağduriyet oluşturmaktadır. Oysa yeniden görevlendirme süreç yöneticiler bakımından tamamlanmış olup, fiili olarak ikinci görev dönemlerine başlamış bulunan bu yöneticiler ilgi(a) duyurusuna göre tercih yapabilme haklarının korunması gerekmektedir.

            Belirtilen nedenlerle anlatılan sorunun çözülerek oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi adına, 12 Temmuz tarihinin değiştirilmesi ya da bir istisna hükmü getirilerek ilgili yöneticilere tercih hakkı verilmesi hususunda;

            Gereğini arz ederiz.