Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Müdür, Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara Ek Derslerin Artırımlı Ödenmesi

Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Müdür, Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara Ek Derslerin Artırımlı Ödenmesi

Sayı: 272-23/7663                                                                                                                                                      Tarih: 25/10/2023
Konu: Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Müdür, Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara Ek Derslerin Artırımlı Ödenmesi


T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme, 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Toplu Sözleşmenin "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8'inci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükmüne yer verilmiştir.


Buna göre, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için daha önce sırasıyla %5 ve %15 artırımlı olarak ödenen ek ders ücretleri, sırasıyla %7 ve %20 artırımlı olarak ödenmektedir.


Bakanlığınız kadrolarında çalışan müdür, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar mesleki gelişimleri için yüksek lisans ve doktoralarını tamamladıkları halde, 6. dönem Toplu Sözleşme ile verilen yüksek lisans mezununa %7, doktora mezununa %20 artırımlı ek ders ödemesinden yararlanamamaktadır.


Mevzuat hükümlerinde ek ders ücretinin artırımlı olarak ödenebilmesi için fiilen ders okutma şartı getirilmiştir. Ancak, mevzuat hükümlerinde rehber öğretmenlerin fiilen derse girme görevi bulunmadığından ve görev tanımı gereği fiilen derse girmeleri mümkün olmadığından ek ders ücretleri artırımlı ödenmeyerek rehber öğretmenlerin mağduriyetine sebebiyet verilmektedir. Benzer durum müdür ve müdür yardımcıları için de geçerlidir. Aynı çalışma ortamında çalışan arasında bu şekilde bir ayrım yapılması çalışma barışını bozmaktadır.


Bakanlık kadrolarında çalışan müdür, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar ve Arge, Mebbis, gibi birimlerde mesai usulü çalışan öğretmenler arasında oluşan ücret eşitsizliğinin giderilerek, mesleki gelişimin teşvik edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması, bu öğretmenlere de artırımlı ek ders ödenmesi tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;


Gereğini talep ederiz.